Juliette Nothomb
  1 risultati

È nata nel 1963 a Léopoldville in Congo. Sorella di Amélie, è una cuoca divina.